Privacyverklaring

Spread the love
 1. Mei 2021

  Yieldt B.V. (hierna: “Yieldt” of “wij”), gevestigd aan de Westblaak 180, 3012 KN te Rotterdam (KvK-nummer 76099571), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Bij bezoek aan onze website kan Yieldt persoonsgegevens van u verwerken, maar ook bij gebruik van onze producten en/of diensten. Dit kan gaan om persoonsgegevens die u bijvoorbeeld heeft achtergelaten zodat wij contact met u kunnen opnemen. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Yieldt uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

  Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan:

  1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging;
  2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking;
  3. Verstrekking aan derden;
  4. Uw rechten;
  5. Vragen;
  6. Wijzigingen Privacyverklaring.
 2. 1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

  Yieldt verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring:

  Indien u zich alleen heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief:

  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mailadres.

  Indien u een offline contactverzoek heeft geplaatst:

  1. Voor- en achternaam;
  2. (Mobiel) telefoonnummer;
  3. E-mailadres.

  Indien u de website heeft betreden en/of uw contactgegevens heeft achtergelaten:

  1. Voor- en achternaam;
  2. Adresgegevens (adres, postcode en locatie);
  3. (Mobiel) telefoonnummer;
  4. E-mailadres.

  Indien u zich heeft aangemeld als cliënt:

  1. Voor- en achternaam;
  2. Adresgegevens (adres, postcode, locatie en land);
  3. (Mobiel) telefoonnummer;
  4. E-mailadres;
  5. Woonadres;
  6. Factuuradres;
  7. Bitvavo API key;
  8. Bitvavo Secret key.

  Deze persoonsgegevens ontvangen wij van uzelf:

  wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u informatie aanvraagt en wanneer u een samenwerking met ons wilt aangaan.

 3. 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

  Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

  Dankzij door u verleende toestemming, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

  1. Cookies op uw computer (of andere randapparatuur) te plaatsen om online zoek gedragingen te analyseren;
  2. U onze nieuwsbrief te sturen (indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen);
  3. Gepersonaliseerde banners te publiceren;
  4. Gepersonaliseerde socialmedia-advertenties te tonen.

  Om een overeenkomst uit te voeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Hierbij kunt u denken aan facturatie, inning en onderlinge communicatie.

  Om te voldoen aan wettelijke verplichting, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Dit is nog nader te bepalen, maar deze gegevensverwerking zal zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

  Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van ons hieronder beschreven gerechtvaardigd belang:

  1. Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  2. Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten;
  3. Een aanbod aan een bestaande of potentiële klant te accepteren en uit te brengen;
  4. Om uw verzoek of vraag te behandelen als u contact met ons heeft;
  5. De behandeling van klachten, vragen en/of geschillen;
  6. Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

  Yieldt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenstaande beschreven doeleinden. In sommige gevallen is Yieldt genoodzaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor bepaalde persoonsgegevens langer moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld in het geval van onze wettelijke administratieplicht, waarbij bepaalde persoonsgegevens gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar moeten worden bewaard. Ook kan het voorkomen dat we sommige persoonsgegevens in onze dossiers langer moeten bewaren indien sprake is van een (mogelijk) geschil of een procedure.

 4. 3.Verstrekking aan derden

  Voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, versturen wij uw persoonsgegevens aan de volgende partijen:

  1. IT-leverancier;
  2. Marketing- en mediabureau.
 5. 4.Uw rechten

  Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder van Yieldt of een e-mail sturen naar [email protected].

  Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u uzelf vanuit die betreffende uiting afmelden. Daarnaast kunt u door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde contactgegevens, uw onderstaande rechten uitoefenen.

  1. Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Yieldt van u verwerkt;
  2. Recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
  3. Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
  4. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder andere indien u geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of diensten;
  6. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  7. Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

  Yieldt reageert doorgaans binnen één maand op uw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat je hebt ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij u daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactie termijn met maximaal twee maanden. In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Yieldt uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

 6. 5.Vragen

  Indien u geen prijsstelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop Yieldt uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw relatiemanager van Yieldt of een e-mail sturen naar [email protected].

 7. 6.Wijzigingen Privacyverklaring

  Yieldt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  ***

  Yieldt B.V. – KVK 76099571 Rotterdam