Overeenkomst

Spread the love
 1. 1. Partijen

  Partij bij deze Overeenkomst (de “Overeenkomst tussen Klant en Yieldt”) zijn:

  1. Klant, hierna te noemen: “Klant” of “U”; en
  2. Yieldt B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam, hierna te noemen: “Yieldt”.

  Klant en Yieldt worden gezamenlijk als “Partijen” aangeduid.

 2. 2. Achtergrond bij deze overeenkomst

  Partijen overwegen het volgende:

  1. Yieldt is een professionele dienstverlener die de dienst Crypto Vermogensbeheer aan de Klant aanbiedt;
  2. De Klant wenst gebruik te maken van de dienstverlening van Yieldt;
  3. De Klant begrijpt dat Yieldt aan hem/haar geen financiële diensten verleent zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of andere gereguleerde diensten verleent en daarom dus ook niet onder toezicht staat van AFM of DNB;
  4. De Klant bevestigt door accordering van deze Overeenkomst kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder Yieldt haar dienstverlening aanbiedt en verricht en de gelding hiervan te aanvaarden.
 3. 3.Wie zijn wij?

  Wij zijn Yieldt. Wij bieden online vermogensbeheer in cryptovaluta aan via onze dienst Yieldt. Ons doel is om Bitcoin en andere cryptovaluta bereikbaar te maken voor u. Wij gebruiken hiervoor uw account bij een bij ons aangesloten externe exchange – momenteel Bitvavo en Kraken (hierna ‘exchange(s)’ genoemd). De koop en verkoop van cryptovaluta verloopt via dat account. Yieldt is niet verantwoordelijk voor de diensten van de exchanges en de exchanges niet voor die van Yieldt. Beide partijen zijn enkel verantwoordelijk voor hun eigen dienstverlening aan u.

  Hieronder vindt u nadere informatie over ons:

  Naam: Yieldt B.V. – handelend onder de naam Yieldt
  Adres: Kantoorhoudend en statutair gevestigd te Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam
  E-mail: [email protected]
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 210 0989
  KvK-nummer: 76087964
  Btw-nummer: NL860506915B01
  RSIN: 860506915
 4. 4.Wat gaan wij voor u doen?
  1. 4.1Wij gaan voor u beheerd beleggen in cryptovaluta. Dat betekent dat wij in uw naam beleggen in cryptovaluta. Wij doen dit via uw account bij de exchange(s). Het elektronisch geld zoals uitgegeven door de exchange(s), bij storting van geld door u aan betreffende entiteit, is weergegeven als rekeningsaldo dat is gekoppeld aan uw account. Dit elektronisch geld gebruiken wij voor de aan- en verkoop van cryptovaluta. Wij beleggen dus voor uw rekening en risico. U geeft ons het alleenrecht dit namens u te doen.
  2. 4.2Wij maken de keuzes voor u. Dat betekent dat wij niet vooraf met u overleggen over specifieke beleggingen.
  3. 4.3Mocht u toch zelfstandig orders opgeven aan de exchange(s), dan kan Yieldt niet meer goed voor u beleggen. Dan mag Yieldt deze Overeenkomst per direct ontbinden.
  4. 4.4Door middel van eigen marktanalyses en modellen maakt Yieldt beleggingskeuzes voor u. De eigen analyses omvatten onder andere fundamentele, technische, juridische en kwantitatieve analyses.
  5. 4.5Om het beste resultaat voor u te behalen, hanteert Yieldt een aantal beleggingsprincipes:

   1. Wij investeren enkel in cryptovaluta waarvoor wij toekomst zien en in cryptovaluta die wij begrijpen. Actief zitten wij 24 uur per dag, 7 dagen per week boven op de markt, waarbij wij op ieder moment kunnen in- en uitstappen;
   2. Het instapmoment van een positie is bij een cijfermatige beoordeling dat de markt in een opgaande trend is gekomen. Wij kijken hiervoor naar de door ons opgestelde analyses. Voor nieuwe klanten geldt dat, vanuit het risicomijdend handelen, kan worden gewacht met aankopen;
   3. De strategie is Long, waarbij wij zo lang mogelijk in positie willen blijven. Wij zullen niet gaan handelen op korte timeframes. Alhoewel wij die natuurlijk wel in de gaten houden;
   4. Ons doel is risicobeheersing. Dit willen wij bereiken door middel van diversificatie van de markten en cryptovaluta waarin wij handelen. Winstmaximalisatie is geen doel an sich;
   5. Uitstappen doen wij volgens het 4-eye principe, waarbij gekeken wordt naar fundamentele en technische analyses met daarbij horende, door ons bepaalde, ondergrenzen.
 5. 5.Wat zijn onze verplichtingen en uw rechten?
  1. 5.1 Wij gaan in uw naam beleggen in cryptovaluta. U verstrekt ons daarom de API-sleutels van uw account in overeenstemming met de voorwaarden van de gebruikte exchange, zodat Yieldt cryptovaluta in uw naam kan kopen en/of verkopen. Wij hanteren te allen tijde een 4-eye principe. Geen enkele medewerker van Yieldt mag zelfstandig acties ondernemen ten aanzien van posities.
  2. 5.2 U dient zich te realiseren dat beleggen in cryptovaluta altijd grote risico’s met zich meebrengt en dat geen persoon of historische resultaten u kan garanderen dat uw cryptovaluta hun waarde houden. Wij dus ook niet. Als u niet het risico wilt lopen om geld te verliezen, dan moet u niet beleggen in cryptovaluta. Yieldt raadt u in ieder geval af om meer dan 10% van uw vrije vermogen te beleggen in cryptovaluta. Geleend geld en cryptovaluta is geen goede combinatie.
  3. 5.3Yieldt heeft een inspanningsverplichting. Dit betekent dat Yieldt geen garanties kan afgeven voor rendementen. Wij doen ons best om het beste resultaat voor u te behalen.
  4. 5.4 Wij gaan de Overeenkomst met u aan. Wij kunnen echter andere partijen inhuren om ons te helpen. Deze andere partijen zoeken wij met zorg uit. Als een andere partij een fout maakt, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, behalve als wij deze partij onvoldoende zorgvuldig hebben uitgezocht.
  5. 5.5Yieldt is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt of kan lijden als gevolg van een fout van andere partijen dan Yieldt, inclusief uzelf.
  6. 5.6Wij beleggen in uw naam in cryptovaluta. Daarbij handelen wij in uw belang. Het kan echter zijn dat bij deze beslissingen ook andere belangen spelen, bijvoorbeeld van andere klanten, van medewerkers zelf of van ons bedrijf. Wij proberen deze belangenconflicten te voorkomen, onder meer door onze dienstverlening zo in te richten dat deze belangenconflicten niet gemakkelijk zullen ontstaan en het onze medewerkers niet toe te staan activiteiten te ontplooien die kunnen leiden tot belangenconflicten met onze klanten.
  7. 5.7Yieldt opereert geheel onafhankelijk. Dit betekent dat wij niets verdienen aan de keuzes in welke cryptovaluta wij voor u beleggen. Wij worden alleen betaald door u.
  8. 5.8Yieldt is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar eigen systemen, zodat u veilig gebruik kan maken van Yieldt.
 6. 6.Waar worden uw cryptovaluta en (elektronisch) geld bewaard?

  Om gebruik te kunnen maken van de dienst Crypto Vermogensbeheer van Yieldt, moet u een account hebben bij een exchange. Kraken beschikt over een banklicentie en houdt direct fiduciaire valuta’s aan die worden gestort. De cryptovaluta worden opgeslagen in de Kraken virtuele valuta bewaarportemonnee. In geval van Bitvavo zal het elektronisch geld zoals door hen uitgegeven, bij storting van geld door u aan de Stichting Bitvavo Payments, worden weergegeven als rekeningsaldo dat is gekoppeld aan uw Bitvavo account. Dit elektronisch geld gebruiken wij voor de aan- en verkoop van cryptovaluta. Uw cryptovaluta worden opgeslagen in de Bitvavo virtuele valuta bewaarportemonnee en uw elektronisch geld in de Bitvavo e-token bewaarportemonnee, welke beiden zijn gekoppeld aan uw account bij Bitvavo.

  Voor deze diensten heeft u een aparte overeenkomst gesloten met Bitvavo en/of Kraken. Op de diensten van de exchange(s) zijn haar voorwaarden van toepassing.

  De API-sleutels die u aan Yieldt ter beschikking stelt geven geen toegang tot uw (elektronisch) geld. Yieldt kan geen elektronisch geld of andere betaalmiddelen naar u overmaken of op een andere wijze, behalve voor de koop en verkoop van cryptovaluta, uw elektronisch geld gebruiken dat is gekoppeld aan uw account bij de exchange.

 7. 7.Kosten van onze dienstverlening
  1. 7.1Yieldt hanteert de volgende kosten voor Crypto Vermogensbeheer:

   1. Stortingskosten: Per storting eenmalig 1,189% van uw totaal ingelegde bedrag;
   2. Servicekosten: 0,297% per maand op basis van waarde portefeuille;
   3. Winst vergoeding: 11,89% per maand berekend over het rendement van Yieldt in vergelijking tot de opgebouwde high-water mark;
   4. Bijstortingen worden bij uw high-water mark opgeteld, opnames worden relatief van uw high-water mark afgehaald;
   5. De kosten zijn inclusief btw;
   6. Overtreft Yieldt op 00:00 op de eerste dag van de nieuwe maand niet het reeds opgebouwde high-water mark, dan ontvangt u geen winst vergoeding verrekening op uw factuur;
   7. Betalingstermijn: vijf werkdagen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn niet is bijgeschreven, herinnert Yieldt haar klant hieraan. In het ergste geval heeft Yieldt het recht om de overeenkomst te ontbinden;
   8. Yieldt biedt u maandelijks eenmaal de mogelijkheid om kosteloos uit te stappen. Voor het meermaals maandelijks uitstappen wordt er een vergoeding van 1,189% berekend over het totaal op te nemen tegoed.
  2. 7.2 De waarde van uw portefeuille wordt bepaald aan de hand van de administratie van de exchange(s). Dit betekent dat het bedrag van uw beleggingen en elektronisch geld op uw account de waarde van uw portefeuille vertegenwoordigt. Wij stellen de waarde van uw portefeuille om 00:00 op de eerste dag van de nieuwe maand vast.
  3. 7.3Wij sturen u één keer per maand een factuur voor de kosten van onze dienstverlening. Wij sturen de factuur in de eerste week van de nieuwe maand per e-mail naar u toe.
  4. 7.4De kosten voor de dienstverlening van de exchange(s) betaalt u direct aan de exchange(s) en zijn niet in onze kosten inbegrepen.
 8. 8.Hoe communiceren wij met u?
  1. 8.1 Wij communiceren met u online en telefonisch. Het belangrijkste gedeelte van onze informatie ontvangt u per e-mail. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dient u dit aan ons door te geven. U gaat ermee akkoord dat wij geen informatie per post sturen.
  2. 8.2Wij informeren u per email onder meer over het volgende:

   1. Deze overeenkomst;
   2. Verzoeken om informatie aan u;
   3. Toegang tot uw persoonlijk Yieldt dashboard;
   4. Relevante marktberichten.
  3. 8.3Wij gebruiken het e-mailadres en de andere adresinformatie die u aan ons heeft doorgegeven. Mocht uw e-mailadres of andere adresinformatie wijzigen, dan moet u dit aan ons laten weten door ons een e-mail te sturen via [email protected].
  4. 8.4Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze website altijd beschikbaar is, maar in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat onze website tijdelijk niet beschikbaar is.
  5. 8.5Wij communiceren met u in het Nederlands of Engels.
 9. 9.Uw verplichtingen
  1. 9.1U heeft enkele verplichtingen jegens Yieldt.
  2. 9.2U bent verplicht om uw contactgegevens aan Yieldt te verstrekken.
  3. 9.3U bent verplicht om uw API-sleutels aan Yieldt te verstrekken.
  4. 9.4U moet Yieldt zo snel mogelijk informeren via [email protected]:

   1. Als u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord, gebruikersnaam of code heeft;
   2. Als uw adresinformatie (bijvoorbeeld uw e-mailadres of woonadres) wijzigt;
   3. Als u niet langer zelf besluiten mag nemen over uw vermogen;
   4. Uw nabestaanden moeten Yieldt zo snel mogelijk informeren, in het geval u komt te overlijden.
  5. 9.5U bent verplicht om Yieldt de benodigde informatie te verschaffen, zodat Yieldt haar dienst aan u kan verlenen. Yieldt moet met de informatie in staat zijn om voor u beheerd te beleggen in cryptovaluta. Dit betekent dat u op verzoek van Yieldt aanvullende informatie moet verschaffen, indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Yieldt aan u.
  6. 9.6Als u deze verplichtingen niet nakomt, dan kan dit tot schade voor u leiden.
 10. 10.Aan wie verlenen wij geen diensten?
  1. 10.1 U mag geen gebruik maken van Yieldt als u jonger bent dan 18.
  2. 10.2 Wij bieden onze dienst alleen in Nederland aan. Woont u buiten Nederland en wilt u toch gebruiken (blijven) maken van onze dienst, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dan kunnen wij beoordelen of dit toch mogelijk is. Als u buiten Nederland woont (of gaat wonen), mogen wij u altijd als klant weigeren of deze Overeenkomst opzeggen zonder te hoeven uitleggen waarom wij dat doen.
  3. 10.3Door acceptie van deze Overeenkomst verklaart u dat u aan deze voorwaarden voldoet.
 11. 11.Wie kan namens u opdrachten of informatie geven aan ons?
  1. 11.1 Wij nemen alleen opdrachten en informatie aan van u of mensen die u mogen vertegenwoordigen en verstrekken alleen informatie aan u of deze mensen die u mogen vertegenwoordigen.
  2. 11.2 Om zeker te weten dat wij alleen opdrachten uitvoeren of informatie aannemen van mensen die dit mogen, kunnen wij u altijd om extra informatie vragen. U bent dan verplicht deze informatie te verstrekken. Totdat wij voldoende informatie hebben, mogen wij de opdrachten weigeren. Wij zijn niet verplicht om extra informatie te vragen.
  3. 11.3Als u ons onjuiste of verouderde informatie geeft (een oud e-mailadres, telefoonnummer etc.) bestaat het risico dat wij opdrachten aannemen van mensen die u niet mogen vertegenwoordigen. Dit risico is dan voor uw rekening. Informeer ons daarom altijd over wijzigingen. Anders gaan wij op uw oude informatie af.
 12. 12.Begin en einde overeenkomst
  1. 12.1Door bij het registratieformulier te accorderen, en op het moment dat u ons toegang geeft tot uw account bij de exchange(s), bent u aan deze Overeenkomst met ons gebonden.
  2. 12.2 U kunt beter pas van onze dienstverlening gebruikmaken, als u een actief account heeft bij de exchange(s). Indien u geen gebruik kunt maken van de diensten van de exchange(s), dan komt de Overeenkomst niet tot stand en is Yieldt gerechtigd om u te weigeren als Klant. Pas als wij dit hebben kunnen vaststellen en onze eigen controles geen bezwaren oproepen, starten wij met Yieldt – Crypto Vermogensbeheer en zijn ook wij aan deze Overeenkomst gebonden.
  3. 12.3 U hebt niet het recht om deze Overeenkomst met terugwerkende kracht te herroepen. De reden hiervoor is dat wij, zodra het (elektronisch) geld is uitgegeven bij storting van geld door u aan de Stichting Bitvavo Payments en/of Payward Inc. h.o.d.n. Kraken, dit meteen kunnen investeren in cryptovaluta. U loopt dus meteen beleggingsrisico, ook als u zich bedenkt. Wel kunt u er uiteraard voor kiezen om deze Overeenkomst op te zeggen. Bij opzegging stopt de Overeenkomst per direct. Hierna hebben onze medewerkers uiterlijk 2 werkdagen nodig voor de afhandeling van uw opzegging.
  4. 12.4 U kunt deze Overeenkomst op ieder moment opzeggen. Op dat moment verlenen wij onze Yieldt – Crypto Vermogensbeheer dienst niet meer aan u. Wel hebben onze medewerkers uiterlijk 2 werkdagen nodig voor de afhandeling van uw opzegging.
  5. 12.5Ook wij mogen deze Overeenkomst opzeggen. Wij zullen u dit dan laten weten. Eén maand later eindigt dan deze Overeenkomst, tenzij sprake is van een situatie zoals bedoeld in par. 4.3.
  6. 12.6 Indien de dienstverleningsovereenkomst tussen u en de exchange op welke grond dan ook is beëindigd (dan wel een termijn loopt waarna de overeenkomst zal eindigen), eindigt automatisch deze Overeenkomst. Yieldt kan in dat geval namelijk niet meer haar diensten aan u verlenen.
  7. 12.7 In geval van een vermoeden van fraude of misbruik of omdat wij door de Overeenkomst te laten voortduren zelf in overtreding van een wet zouden zijn, mogen wij ook een kortere termijn dan één maand hanteren om de Overeenkomst te beëindigen.
  8. 12.8Als wij onze dienstverlening om commerciële redenen beëindigen, mogen wij onze rechten en verplichtingen overdragen aan een andere partij. In dat geval, informeren wij u op zijn minst één maand van tevoren.
 13. 13.Bij overlijden
  1. 13.1 In het geval van overlijden van de Klant, moeten de erfgenamen van de Klant dit zo spoedig mogelijk aan ons melden. Omdat wij niet zelf kunnen controleren of de Klant nog leeft, is het belangrijk dat de nabestaanden dit zo snel mogelijk doen.
  2. 13.2 Aan de hand van documenten van de notaris kunnen wij dan beoordelen wie beslissingen mag nemen over de dienstverleningsovereenkomst tussen Yieldt en de Klant (meestal de executeur). Na ontvangst van deze documenten zullen wij de instructies van deze persoon uitvoeren. Uw erfgenamen zijn verplicht de documenten waarom wij vragen te verstrekken. Tot die tijd blijven wij het beheer voeren volgens de bestaande afspraken.
 14. 14.Klachten, Nederlands recht, Nederlandse rechter
  1. 14.1 Wij hopen natuurlijk dat wij aan uw verwachtingen voldoen. Mocht u echter suggesties, opmerkingen of klachten hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk door te geven aan ons. U kunt ons hierover informeren via [email protected].
  2. 14.2Mocht u echter een klacht hebben en wij er niet met elkaar uitkomen, dan is de Nederlandse rechter in Rotterdam bevoegd om uitspraak te doen over ons geschil. De rechter zal het geschil oplossen naar Nederlands recht.
 15. 15.Overige Voorwaarden
  1. 15.1 In deze Overeenkomst hebben wij naar ons oordeel de belangrijkste informatie en de belangrijkste afspraken tussen ons en u opgenomen. Verdere informatie en afspraken vindt u in de Yieldt Disclaimer en de Privacyverklaring van Yieldt, te vinden onderaan onze website www.yieldt.com.
  2. 15.2Door accordering van deze Overeenkomst gaat u tevens akkoord met de Yieldt Disclaimer en de Privacyverklaring van Yieldt.
  3. 15.3Door accordering van deze Overeenkomst gaat u tevens akkoord met de Yieldt klant-maakt-klant voorwaarden.
  4. 15.4Mochten deze Overeenkomst, de Yieldt Disclaimer of de Privacyverklaring van Yieldt tegenstrijdig zijn, dan geldt de voor u gunstigste regeling.
 16. 16.Wijzigingen
  1. 16.1 Wij hebben deze afspraken met zorg opgesteld. Mocht er iets in deze afspraken wijzigen, dan laten wij u dat per e-mail weten. Dan duurt het nog 30 dagen totdat de wijzigingen ingaan. U kunt er dan voor kiezen deze Overeenkomst met ons op te zeggen.