Waarom negatieve spaarrente?

Vroeger ontving de Nederlandse spaarder als beloning nog rente toen hij zijn spaargeld ‘veilig’ op een bankrekening liet staan. Deze beloning, de rente op spaargeld, was het rendement dat met spaargeld opbracht en liep in sommige gevallen uit tot een procent of 6. Rentes zijn vergoedingen voor het (uit)lenen van geld en vormt vandaag de dag de hoeksteen van ons financiële systeem.

De instantie die verantwoordelijk is voor het monetaire beleid van de Europese Unie is de Europese Centrale Bank (ECB). Zij bepalen voor de gehele Europese Unie het beleid wat betreft de Euro, de gezamenlijke munt. Het doel van de ECB is om een zo stabiel mogelijke valuta te hebben, omdat iedereen gebaat is bij financiële stabiliteit.

In sommige gevallen kan de ECB besluiten om, daar waar nodig, bij te sturen, om zo die stabiliteit te waarborgen. Dit bijsturen van de ECB heeft ook gevolgen voor je als spaarder.

Het is voor een groot deel te wijten aan het ECB-beleid dat de spaarder een negatieve spaarrente voorgeschoteld krijgt. Dat komt vanwege de lage depositorente die ECB aan de centrale banken biedt. Deze rekenen de rente op hun beurt door aan spaarders en valt de depositorente van de ECB ook op de rekening van de nietsvermoedende spaarder.

De reden dat de Europese Centrale Bank de rentes laag houdt, is dat zij het liefst zien dat spaarders hun geld uitgeven. Dit om de (lokale) economie een boost te geven. Dit past in het beleid van conjunctuur en het tegengaan van de ongewenste effecten hiervan.

Hoeveel bedraagt de negatieve rente bij Nederlandse banken?

Ook Nederlandse banken rekenen negatieve rente. De Nederlandse banken die onder anderen negatieve rente rekenen zijn: ING, de Volksbank (ASN Bank en SNS) en de Rabobank. Let wel; zij rekenen pas een negatieve rente vanaf € 100.000 spaartegoed.

Wat moet je doen bij negatieve spaarrente?

De rente op spaartegoeden is niet meer wat het geweest is. Als spaarder kom je zo voor keuzes te staan. Het vermogen dat geparkeerd op spaar- of bankrekeningen levert niets meer op terwijl het algemeen prijspeil alsmaar blijft stijgen. Steeds meer spaarders zoeken een bestemming voor hun vermogen.

De mogelijkheden bij negatieve spaarrente zijn: van spaargeld over meerdere rekeningen, (deels) overzetten naar andere banken en spaargeld (laten) beleggen op de aandelen en/of cryptomarkt.

Spreiden over meerdere rekeningen

Door het gespaarde vermogen te spreiden over meerdere rekeningen ontloop je negatieve rente eenvoudig. Een optie die makkelijk toe te passen is om het spaargeld te spreiden over verschillende rekeningen die bij dezelfde bank te openen zijn. Zo is een depositorekening eenvoudig te openen en is het zo mogelijk om het vermogen te spreiden binnen dezelfde bank.

Met een depositorekening zet je een bepaald bedrag ‘vast’ bij een bank. Dit tegen een afgesproken periode en rente. Het is dan niet mogelijk om tussentijds geld op te nemen en in de meeste gevallen hanteren banken een minimuminleg voor het openen.

(Deels) overzetten naar een andere bank

Een andere mogelijkheid om negatieve spaarrente te ontlopen is het (deels) overhevelen van spaargeld naar andere banken. De onderlinge concurrentiestrijd tussen banken zorgt ervoor dat de klant bij een andere bank soms betere voorwaarden ontvangt. Hierdoor kan het lonen om van bank te wisselen en zo een betere spaarrente te ontvangen, of in ieder geval een negatieve rente ontlopen.

(Deels) overzetten naar een andere bank

Een andere mogelijkheid om negatieve spaarrente te ontlopen is het (deels) overhevelen van spaargeld naar andere banken. De onderlinge concurrentiestrijd tussen banken zorgt ervoor dat de klant bij een andere bank soms betere voorwaarden ontvangt. Hierdoor kan het lonen om van bank te wisselen en zo een betere spaarrente te ontvangen, of in ieder geval een negatieve rente ontlopen.

Spaargeld beleggen op de aandelen- of cryptomarkt

Een veelgebruikte methode om negatieve rente te ontlopen is door het spaargeld te beleggen. Simpel gezegd is beleggen het investeren van geld. De verwachting hierbij is dat de waarde van je investering in de toekomst zal gaan stijgen. Hiermee groeit de investering van jouw spaargeld en stijgt de waarde van het geïnvesteerde spaargeld.

Spaargeld laten beleggen door Yieldt

Omdat beleggen een tijdsintensieve bezigheid kan zijn, zeker wanneer de cryptomarkt als beleggingsgebied fungeert, is niet iedere belegger zo succesvol als van te voren gehoopt. Door te profiteren van de mogelijkheden van beheerd beleggen kun je als belegger achterover leunen omdat jouw beleggingen beheerd worden door een team van experts.

De komst van crypto beheerd beleggen heeft het beleggen in cryptovaluta toegankelijk gemaakt. Beleggers hoeven niet zelf te handelen in, wat een risicovolle markt kan zijn, maar profiteren van de strategie van het team van crypto-experts.

Als het op geldzaken aankomt, is het nemen van onverantwoorde risico’s niet de manier om vermogensgroei te realiseren. Een traditioneel risicomijdende strategie is op middellange termijn vaak het meest effectief als het om het groeien van vermogen aankomt.

Beleggen in bitcoins en voor beginners

Risicomijdend beleggen in een risicovolle markt.

Waar de cryptomarkt bekend is vanwege de aanwezigheid van risicovolle beleggingsproducten zoals derivaten, opties en hefbomen kiest Yieldt ervoor om deze producten te laten voor wat ze zijn. Door geen gebruik te maken van risicovolle producten maakt Yieldt de cryptomarkt toegankelijk voor beleggers vanaf het startkapitaal van € 5.000,-

Terwijl de crypto-experts van Yieldt dagelijks werken om eventuele verliezen te beperken en winsten te maximaliseren, kan de belegger gerust achterover leunen. In het persoonlijk dashboard is exact te zien hoe het geïnvesteerde vermogen ingezet word om risicomijdend rendement op te leveren.

Veelgestelde vragen.

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt.

Bij negatieve spaarrente betaal je voor het feit dat je je geld op de bank laat staan. Het kost de spaarder dus geld om te sparen in plaats van dat het hem/haar iets oplevert.

De grens die op dit moment gehanteerd word voor negatieve rente is € 100.000.- (11-3-2022)

Je kunt je vermogen spreiden over meerdere rekeningen, je geld overzetten naar een nieuwe bank of je spaargeld beleggen. Door je spaargeld te beleggen verdien je zelfs rendement op je spaargeld.