Disclaimer

Spread the love
 1. Januari 2022

  Voordat u gebruik kan maken van de door Yieldt B.V. (hierna: “Yieldt”) aangeboden dienst “Crypto Vermogensbeheer” dient u aan te geven dat deze waarschuwing gelezen is en u de onderstaande risico’s wilt lopen. Met uw akkoord geeft u aan de risico’s te accepteren.

 2. 1. Wat is Yieldt?

  Yieldt is de dienst die Bitcoin en andere cryptovaluta bereikbaar maakt voor u. Yieldt werkt hiervoor samen met Bitvavo en Kraken (hierna gezamenlijk ‘exchange(s)’ genoemd). Om gebruik te kunnen maken van Yieldt moet u een account hebben bij een van de exchanges. U maakt hiervoor zelf een account aan bij een van de exchanges waarin uw eigen cryptovaluta staat opgeslagen. Door middel van uw account belegt Yieldt in uw naam in cryptovaluta. Yieldt is geen fonds en belegt uw geld dus niet collectief. U moet hiervoor de API-sleutels doorsturen naar Yieldt. Deze API-sleutels zijn alleen bedoeld om aankopen en verkopen te doen en inzicht in uw portefeuille te krijgen. De API-sleutels geven geen toegang tot uw geld. Yieldt kan geen geld naar u overmaken of op een andere wijze uw geld gebruiken dat u aanhoudt op uw account bij Bitvavo.

  Door middel van eigen marktanalyses en algoritme maakt Yieldt beleggingskeuzes voor u. De eigen analyses omvatten onder andere fundamentele, technische, juridische en kwantitatieve analyses.

 3. 2. Cryptovaluta zijn risicovol

  Cryptovaluta zijn zeer risicovolle producten doordat cryptovaluta onderhevig zijn aan continue, sterke prijsfluctuaties. U kunt uw volledige beleggingen kwijtraken. U bent bekend en begrijpt de risico’s van cryptovaluta en u onderkent dat u de volledige waarde van uw inleg kan kwijtraken.

 4. 3.Beleg maximaal 10% van uw vermogen in cryptovaluta

  Omdat cryptovaluta nieuw en risicovol zijn, raden wij u af meer dan 10% van uw vermogen in cryptovaluta te beleggen. Beleg verder alleen in cryptovaluta met geld dat u kunt missen. Geleend geld en cryptovaluta gaan niet goed samen.

 5. 4.Yieldt staat niet onder toezicht van AFM en/of DNB

  Dienstverlening met betrekking tot cryptovaluta valt in Nederland op dit moment niet onder toezicht van de AFM. De dienstverlening van Yieldt met betrekking tot Crypto beheer beleggen valt niet onder de registratieplicht Aanbieders cryptodiensten (Art. 23b Wwft) bij de DNB. Het is dus niet mogelijk voor Yieldt om onder toezicht te staan. Onze partner, Bitvavo, is wel geregistreerd bij DNB.

 6. 5.Technische disclaimer

  Yieldt is een betrekkelijk nieuwe dienst en voegt regelmatig nieuwe features toe aan zijn platform. Dit kan leiden tot technische problemen.

 7. 6.Termijn disclaimer

  Deze disclaimer heeft betrekking op de dienst Yieldt. Yieldt behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op ieder moment aan te passen, te vervangen of te stoppen. Deze waarschuwing vervangt of past de dienstverleningsovereenkomst tussen u en Yieldt niet aan.

  ***

  Yieldt B.V. – KVK 76099571 Rotterdam