Hoe bepaal je de waarde van jouw crypto voor de belasting?

Wie in cryptovaluta belegt, weet dat de koers schommelt met de minuut. Om het overzichtelijk te houden voor de werknemers van de Belastingdienst hanteert de fiscus een peilmoment waarbij de waarde van het vermogen wordt bepaald.

De Belastingdienst beschouwd cryptovaluta als bezitting. Deze bezitting word dan ook tijdens de jaarlijkse inkomstenbelasting in box 3 ‘het voordeel uit sparen en beleggen’ belast. Cryptovaluta valt dus samen met spaargelden, andere beleggingen en onroerende goederen (behalve de hoofdwoning) in één grote pot. Bij het doen van aangifte vermeld je dit bedrag in onder ‘overige bezittingen’ bij het onderdeel ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst uit van de waarde van het totale vermogen op 1 januari van dat jaar. De totale waarde van jouw crypto-portefeuille vind je terug in jouw account of bereken je zelf met het historische prijsoverzicht van Coin Market Cap.

Inkomstenbelasting en crypto

Ik bezit crypto als particulier

In Nederland hanteert men een 3-boxen systeem. In box 1 wordt het inkomen belast, in box 2 worden grootaandeelhouders in vennootschappen belast en in box 3 wordt vermogen belast. Afhankelijk van de relatie met betrekking tot crypto wordt bepaald hoe de belasting wordt geheven.

Cryptovaluta die je als particulier persoon bezit, dien je in box 3 van het vermogen te melden.

Opbrengsten uit daghandel of cryptomining vormen (een deel van) mijn inkomsten.

Stel dat je op dagelijks niveau tijd en/of geld investeert in het minen van crypto, of het daytraden met crypto zonder dat er een andere primaire vorm van inkomsten is. Dan is de kans aanwezig dat dit door de Belastingdienst wordt aangemerkt als inkomsten uit overige werkzaamheden, en dus belast word in box 1.

Een fiscalist raadplegen is geen onverstandige keuze wanneer je jezelf tot deze categorie rekent.

Ik word betaald in cryptovaluta

Wanneer je als ondernemer actief bent en diensten of leveringen betaald worden in cryptovaluta, zul je deze moeten omrekenen naar euro’s en als omzet meerekenen. Als je hierbij winst- of verlies maakt dan vermeld je dit op de winst-en-verliesrekening zodat er voor de fiscus een overzicht ontstaat voor de verdere aangifte.

Doe altijd aangifte van crypto

Wanneer je jouw inkomstenbelasting denkt op te sturen en hier niet vermeldt wat de waarde van het cryptovermogen op peildatum is geweest, denk dan nog eens goed na voordat de aangifte wordt verzonden.

Cryptobrokers en exchanges zijn tegenwoordig uitstekend gereguleerd en worden met nauwlettend oog in de gaten gehouden door de fiscus. Dankzij de huidige wet- en regelgeving is een financieel  dienstverlener verplicht haar klanten een KYC-proces te laten doorlopen.

De Nederlandse Wet Financieel Toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) verplichten de aanbieders van financiële producten om haar klanten een KYC-procedure te laten ondergaan.

Voor je laten beleggen in cryptovaluta?

Veel beleggers willen wel beleggen in Bitcoin, Ethereum en andere kansrijke cryptovaluta maar hebben er geen tijd voor of simpelweg geen idee van hoe.

Zij zijn geholpen met het crypto beheerd beleggen bij Yieldt. Door het beleggen uit te besteden aan een professionele partij profiteren zij als beleggers van het rendement dat de cryptomarkt biedt zonder zelf te hoeven handelen.